Prováděné práce

Realizace oplocení a opěrných zdí

Provádíme montáž a výstavbu různých typů oplocení od široké škály pletiv a svařovaných kovových plotových polí, skládaných betonových dílců až po ploty. Vystavíme pro Vás opěrné zdi z materiálů jako ztracené bednění, či štípané i hladké betonové bloky a tvárnice. Nedílnou součástí kvalitního oplocení a opěrné zdi jsou základy, které zaručují stabilitu a pevnost i při nepříznivých povětrnostních vlivech. Zhotovíme i základy pro nové samonosné či pojezdové brány s přípravou pro následnou motorizaci bran.

Nezbytnou součástí realizace některých výše zmíněných prací je zajištění správného odvodnění ploch nebo izolace. Při takových realizacích provádíme i tepelné izolace a hydroizolace, montáž drenážních systémů, žlabů a vpustí, a dešťového a kanalizačního potrubí.

Přejít nahoru