zemní práce

Zajistíme veškeré výkopy pro zámkové dlažby, základy, bazény a odvoz výkopku na skládku. Dále provádíme terénní úpravy a osev trávním semenem.