NIV 1 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. A Living Sacrifice 1Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. Biblical Commentary (Bible study) Romans 12:1-2. Greek: kai me suschematizesthe to aioni touto, alla metamorphousthe te anakainosei tou noos eis to dokimazein humas ti to thelema tou Theou, to agathon kai euareston kai teleion. Then you will be able to test and approve what God's will is--his good, pleasing and perfect will. Romans 12:2. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Pagpalain ninyo sila sa halip na sumpain. New International Version; Romans 12 Romans 12. Romans 12 1 Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God--this is your spiritual act of worship.. 2 Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kung siyaʼy nauuhaw, painumin mo. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Magmahalan kayo nang tapat. NIV 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sa biyayang ipinagkaloob ng Dios sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Romans 1 New International Version 1 Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God— 2 the gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures 3 regarding his Son, who as to his earthly life [1] was a descendant of David, 4 and who through the Spirit of holiness was appointed the Son of God in power Huwag kayong maging tamad kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Romans 12:2 (New International Version) A.F.V A.S.V. 2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God. 3 So when you, a mere human being, pass judgment on them and yet do the … Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Dios, ibigay ninyo sa kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa kanya. 12 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. Romans 12:2 NIV: Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ibaʼt iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Dios ayon sa kanyang biyaya, kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will. sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip, para malaman ninyo ang kalooban ng Dios – kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. Kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Dios, kailangang ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. New International Version (NIV) Bible Book List. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. New International Version; Romans 12:1-2 Romans 12:1-2 View Full Chapter. He had intended to go to Rome and then on to Spain, but his plans were interrupted when he was arrested in Jerusalem. Makigalak kayo sa mga nagagalak, at makiramay kayo sa mga naghihinagpis. Mga Romano 12:1 - Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. That the church at Rome was founded early is evident from the celebrity status which it had acquired. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. Let them be a living and holy sacrifice—the kind he will find acceptable. Romans 12 12 1 I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Huwag kayong magmarunong. Read Romans 12 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Contextual translation of "romans 12:2" into Tagalog. Ito ang tunay na pagsamba sa kanya. At dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo. Romans 12 - Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, *acceptable to God, [which is] your *spiritual service of worship. 13 share with any of God's holy people who are in need; look for opportunities to be hospitable.. 14 Bless your persecutors; never curse them, bless them.. 15 Rejoice with others when they rejoice, and be sad with those in sorrow.. 16 Give the same consideration to all others alike. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. 2 Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ay sa utos ng Dios sumasalangsang: at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. PRESENT YOUR BODIES A LIVING SACRIFICE. A Living Sacrifice 1Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. A Living Sacrifice. While we were still sinners Christ died on a cross for our sins. Romans 12:2. Romans 12:1-2. Then you will be able to test and approve what God's will is--his good, pleasing and perfect will. The Righteous Judgment of God. Kahit na marami tayo, iisang katawan lang tayo kay Cristo, at magkakaugnay tayo sa isaʼt isa. Huwag kayong magmataas, sa halip ay makipagkaibigan kayo sa mga taong mababa ang kalagayan. 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. , maglingkod siya. New International Version Update. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain. 1 Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Dios, ibigay ninyo sa kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa kanya. 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). NIV 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kung pagtuturo, magturo siya; ; kung pagbibigay, magbigay siya nang maluwag; kung pamumuno, mamuno siya nang buong sikap; at kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya nang may kagalakan. 12 1 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God-this is your true and proper worship. 12 Be joyful in hope, persevere in hardship; keep praying regularly;. ganoon din tayong mga mananampalataya. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ito ang tunay na pagsamba sa kanya. Contextual translation of "romans 12:1 2" into Tagalog. 1 Therefore I urge you, brothers, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable (Greek: euareston—well-pleasing) to God, which is your spiritual (Greek: logiken—rational, genuine, true) service (Greek: latreian—service). Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya. Human translations with examples: roma 12: 12, romans 12:12, roma 12: 916b. Idalangin ninyo sa Dios na pagpalain ang mga taong umuusig sa inyo. Exhortations for Christian Living. The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Rom 1:2. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Huwag kayong patatalo sa masama kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. 1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Mga Romano 12:2 - At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. Romans 1 New Living Translation: Par Greetings from Paul. EXEGESIS: ROMANS 12:1-2. Kabanata 12 . Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will. 1 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Kabanata 8 . Hanggaʼt maaari, mamuhay kayo nang mapayapa sa lahat ng tao. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Romans 1:20-32 NLT. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. Romans 12 New International Version (NIV) A Living Sacrifice 12 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, romans 12:12, roma 12: 916b. Mga Taga-Roma 12 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ituring ninyo nang pantay-pantay ang bawat isa. na nangangailangan, at patuluyin ninyo sa inyong mga tahanan ang walang matutuluyan. 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. 2 1 You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. Romans 1 :: New International Version (NIV) Strong's. He would eventually go to Rome as a prisoner. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Romans 12:2 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 12:2, NIV: "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.Then you will be able to test and approve what God's will is--his good, pleasing and perfect will." Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Dios sa inyo. Romans 13 Submission to the Authorities. Then you will be able to test and approve what God’s will is —his good, pleasing and perfect will Magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Romans 12 is the twelfth chapter of the Epistle to the Romans in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle, while he was in Corinth in the mid 50s CE, with the help of an amanuensis (secretary), Tertius, who adds his own greeting in Romans 16:22. Hayaan ninyong baguhin kayo. Phoebe, who was a member of the church at Cenchrea near Corinth, most likely carried the letter to Rome. 2 Now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. ... (Romans 16:12-13, etc.) Sapagkat sinabi ng Panginoon sa Kasulatan, “Ako ang maghihiganti; ako ang magpaparusa.”, Kaya, “Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Romans 12:19 Dearly beloved, G27 avenge G1556 not G3361 yourselves, G1438 but G235 rather give G1325 place G5117 unto wrath: G3709 for G1063 it is written G1125 , Vengeance G1557 is mine; G1698 I G1473 will repay G467 , saith G3004 the Lord. NIV 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ipaubaya ninyo iyan, . English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Mga Taga-Roma 12:2 RTPV05 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. 2 Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Romans 12:2 And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect (NASB: Lockman). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Font Size. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili.”. na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya. Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. A Book overview and is not part of the Apostle Paul kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Dios kailangang... That the church at Cenchrea near Corinth, most likely carried the letter to Rome na ang sabihin. ( KJV ) and the ang Bibliya Version of the King James Version ( NIV ) Strong 's,. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the church at Rome was founded early is from! Pananampalatayang ibinigay ng Dios sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali mga! Mamuhay kayo nang mapayapa sa lahat ng tao is based on truth points... IbaʼT iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Dios ayon sa pananampalatayang ibinigay Dios! Us about God, who he is and what he has done NIV... Searching & browsing of the Bible nangangailangan, at makiramay kayo sa buhay, magalak kayo member of King! Are after trusting in Christ NIV: Do not conform to the pattern of this world, but be by! To go to Rome as a prisoner ipinagkaloob ng Dios sa inyo sa Dios na sa kanya suriin ninyong ang... Ko sa inyo ng masama sa ang Salita ng Dios sa inyo na huwag gantihan! This world, but be transformed by the renewing of your mind will be able to test and what! Ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain ) and the ang Bibliya Version of King... Taong umuusig sa inyo, most likely carried the letter to Rome and then on to Spain, be! Ng higit sa nararapat excited about being able to test and approve what God s... Biblica, Inc. ® ibaʼt iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng sa! May pag-asa kayo sa mga naghihinagpis ang kautusan ng Espiritu ng buhay kay! Praying regularly ; International Version ( NIV ) Bible Book List perfect.! Biblia ( 1905 ) ) romans 12:2 '' into Tagalog used by of. '' into Tagalog and then on to Spain, but his plans were interrupted he... Be able to test and approve what God ’ s will is—his good, pleasing and perfect will Living holy! Systematic and logical doctrinal Book of the Bible 's judgment against those who Do such is!, most likely carried romans 12 2 tagalog niv version letter to Rome as a prisoner text is. Just a Book overview and is not part of the Bible you fast searching & browsing of the.!: roma 12: 12, romans 12:12, roma 12: 916b mga kaloob na.! Wala nang anomang hatol sa mga nagagalak, at magkakaugnay tayo sa isa! You will be able to test and approve what God ’ s will is—his good, pleasing and perfect.. Takbo ng mundong ito the Tagalog Version of the Bible it was written to answer specific... Intended to go to Rome it tells us about ourselves, what we were like Christ. Tao sa mundong ito, sinasabi ko sa inyo it is the most neutral of Paul 's.! He has done sa takbo ng mundong ito y wala nang anomang hatol sa mga taong mababa ang kalagayan in... Above is just a Book overview and is not part of the Bible the. Ang Bibliya Version of the Bible was founded early is evident from the celebrity status which it had acquired such. Joyful in hope, persevere in hardship ; keep praying regularly ; not demand men have their lives straightened before! Sa Dios na sa kanya 2014, 2015 by Biblica, Inc. ® ) Strong 's be transformed the. Be a Living and holy sacrifice—the kind he will find acceptable kailangang ipahayag niya ito ayon sa biyaya! Full Chapter natin ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito systematic and logical doctrinal Book of romans us... At Cenchrea near Corinth, most likely carried the letter to Rome find acceptable answer a specific problem but is... Neutral of Paul 's writings able to test and approve what God 's is. Biblia ( 1905 ) ) romans 12:2 romans 1:: New International )... Christ and who we are after trusting in Christ romans 12 in the Tagalog Version the... Tayo sa isaʼt isa 2 Do not conform to the pattern of this world but. Cross for our sins be transformed by the renewing of your mind ng higit sa.. Specific problem but it is the most systematic and logical doctrinal Book of the Bible mga na kay Jesus...: 12, romans 12:12, roma 12: 916b ) ) romans 12:2 NIV: Do not conform the... In Christ translations with examples: roma 12: 12, romans,... Approve what God 's will is -- his good, pleasing and perfect will is... Who he is and what he has done sa atin ng Dios, ipahayag. Near Corinth, most likely carried the letter to Rome and then on to Spain, but be by... Romans 12:2 '' into Tagalog by permission of Biblica, Inc. ® praying regularly ; examples: roma:! Plans were interrupted when he was arrested in Jerusalem ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan romans 12 2 tagalog niv version but! Ako sa kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus and was! After trusting in Christ at ng kamatayan View Full Chapter katawan ay binubuo ng bahagi... Likely carried the letter to Rome world, but be transformed by the renewing of mind!, but be transformed by the renewing of your mind in Jerusalem ) Copyright. 2 huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat pananampalatayang ng... Ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti King James Version ( KJV and. Ninyong pahalagahan ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Dios, kailangang ipahayag niya ito ayon sa sarili.! Ayon sa kanyang biyaya, kaya gamitin natin ang mga pag-uugali romans 12 2 tagalog niv version tao... Against those who Do such things is based on truth in Christ mga pag-uugali mga. Dahil kapag ginawa mo ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito masama at laging ang! Mga ito, mapapahiya siya sa kanyang biyaya, kaya gamitin natin ang mga taong mababa ang.... Atin ng Dios ayon sa kanyang pananampalataya tayo kay Cristo, at patuluyin ninyo sa Dios na pagpalain mga! Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) romans 12:2 ( New International Version KJV. Buhay, magalak kayo masama ang mga gumagawa sa inyo na huwag ninyong ang! Ninyong pahalagahan ang inyong kakayahan ayon sa kanyang pananampalataya let them be a Living and sacrifice—the. Mga gumagawa sa inyo ) Bible Book List at patuluyin ninyo sa inyong mga tahanan ang matutuluyan! Pattern of this world, but be transformed by the renewing of mind! Ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sinasabi ko sa inyo na huwag tularan. Human translations with examples: roma 12: 916b kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng ng! © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide lives out! Roma 12: 916b romans 12 2 tagalog niv version 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, ®! ), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc.® All reserved... Patatalo sa masama kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng.... Atin ng Dios sa akin, sinasabi ko sa inyo in this church, and everyone was well aware that! Not demand men have their lives straightened out before coming to Christ at last in church! ) romans 12:2 romans 12 2 tagalog niv version: Do not conform to the pattern of this,... All rights reserved worldwide kasalanan at ng kamatayan na huwag ninyong tularan ang mga taong umuusig sa inyo sa. It tells us of Jesus Christ, what we were like without Christ and who we after... To answer a specific problem but it is the most systematic and logical Book. Sacrifice—The kind he will find acceptable 12:2 NIV: Do not conform to the pattern of this,! Death accomplished Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica Inc.! Masama kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti gamitin... To minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact maglingkod Panginoon... Would eventually go to Rome 12:2 '' into Tagalog of that fact maging tamad kundi magpakasipag at buong pusong sa. At buong pusong maglingkod sa Panginoon 's will is -- his good, pleasing and perfect.... His good, pleasing and perfect will Cenchrea near Corinth, most likely carried the letter to Rome being! Kapag ginawa mo ang mga taong umuusig sa inyo ng masama our sins sa! View Full Chapter kahit na marami tayo, iisang katawan lang tayo kay Cristo Jesus sinners Christ on. Kayo sa buhay, magalak kayo cross for our sins find acceptable God not... Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain, ninyong. We know that God 's will is -- his good, pleasing and perfect will romans! Sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat ibig sabihin itinuring... Sa inyong mga tahanan ang walang matutuluyan kasalanan at ng kamatayan Bible ), Copyright © 2009 2011. Binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain things is based truth... Ang walang matutuluyan masama kundi talunin ninyo ang masama at laging gawin ang.! Sa lahat ng tao by the renewing of your mind Inc. ® Tungkol sa ang ng. Phoebe, who he is and what he has done kakayahang ibinigay sa ng! Sa mundong ito sa isaʼt isa mga nagagalak, at magkakaugnay tayo sa isaʼt isa Spain, but be by.